Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Printway Oy

Lauhatie 21 A2, 01300 Vantaa

Puh. +358 500 400654, seppo.mahlman(a)printway.fi

Y-tunnus 0902211-8

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Printway Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelijen toimittamista ja ylläpitämistä sekä asiakasyhteydenottoja varten.

 

3. Rekisteröitävät henkilöt ja tietojen keräystavat

Rekisterin säännönmukaisenna tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä asema yhtiössä. Edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään henkilön antamalla suostumuksella ja sen vuoksi, että Printwayn kautta kulkee asiakkaiden postitustietoja edelleen postittajien käyttöön.

 

4. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Printway Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen kolmannelle osapuolelle ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

5. Suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lehtien postitustiedot tuhotaan 21 päivää ilmestymisen jälkeen.

 

6. Rekisteröidyn pääsy omiin henkilötietoihinsa ja oikeus tietojensa korjaamiseen tai poistamiseen

Rekisröidyllä on pyynnöstä oikeus tietojensä tarkistamiseen sekä oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käsittely.

 

7. Evästeet

Yhtiön kotisivuilla ei käytetä evästeitä.

 

25.5.2018